...

100 Gyakran Használt Linux Parancs Felhasználók és Rendszergazdák Számára

Ez a lista 100 db. olyan népszerű Linux parancsokat tartalmaz, amelyeket rendszergazdák és tapasztalt felhasználók gyakran alkalmaznak.

 1. ip – Az Iproute2 része, amely egy gyűjtemény a TCP/IP hálózat és forgalom vezérlésére szolgáló eszközökből Linuxon.
 2. ls – Listázza a könyvtár tartalmát.
 3. df – Megjeleníti a lemezterület használatát.
 4. du – Becsüli a fájlok helyigényét.
 5. free – Megjeleníti a memória használatát.
 6. scp – Biztonságos fájlok másolása az SCP segítségével példákkal.
 7. find – Fájlok keresése a felhasználó által meghatározott szempontok alapján.
 8. ncdu – Egy lemezszolgáltatás Unix rendszerekhez.
 9. pstree – Folyamatok fastruktúráját jeleníti meg.
 10. last – Az utoljára bejelentkezett felhasználók listáját mutatja.
 11. w – Az aktuálisan bejelentkezett felhasználói munkamenetek listáját mutatja.
 12. grep – Keres egy fájlban karaktermintát, majd megjeleníti az összes találatot.
 13. uptime – Megjeleníti a rendszer működési idejét és a terhelési átlagot.
 14. top – Átfogó rendszerképet mutat.
 15. vmstat – Megjeleníti a rendszer memóriáját, folyamatait, megszakításokat, lapozást, blokk I/O-t és CPU információkat.
 16. htop – Interaktív folyamatnéző és kezelő.
 17. dstat – Folyamatokat, memóriát, lapozást, I/O-t, CPU-t stb. jelenít meg valós időben. Minden egyben a vmstat, iostat, netstat és ifstat számára.
 18. iftop – Hálózati forgalom néző.
 19. nethogs – Hálózati forgalomelemző.
 20. iotop – Interaktív I/O néző. Áttekintést nyújt a tároló r/w tevékenységéről.
 21. iostat – Tárolási I/O statisztikákhoz.
 22. netstat – Hálózati statisztikákhoz.
 23. ss – Eszköz a foglalatok vizsgálatához.
 24. atop – Linux szerver teljesítményelemzéséhez.
 25. Glances és nmon – htop és top alternatívák.
 26. ssh – Biztonságos parancssori hozzáférés távoli Linux rendszerekhez.
 27. sudo – Parancsok végrehajtása adminisztratív jogosultsággal.
 28. cd – Könyvtárnavigáció.
 29. pwd – Mutatja az aktuális könyvtár helyét.
 30. cp – Fájlok és mappák másolása.
 31. mv – Fájlok és mappák mozgatása.
 32. rm – Fájlok és mappák törlése.
 33. mkdir – Új könyvtárak létrehozása.
 34. touch – Frissíti a számítógép fájlának vagy könyvtárának hozzáférési és módosítási dátumát.
 35. man – Olvasáshoz rendszertári kézikönyvekhez.
 36. apropos – Keresés rendszertári név és leírás alapján.
 37. rsync – Távoli fájlátvitel és szinkronizálás.
 38. tar – Archiváló eszköz.
 39. gzip – Fájl tömörítése és kicsomagolása.
 40. bzip2 – Hasonló a gziphez. Más tömörítési algoritmust használ.
 41. zip – Fájlok csomagolásához és tömörítéséhez (archiváláshoz).
 42. locate – Fájlok keresése Linuxon.
 43. ps – Információ a jelenleg futó folyamatokról.
 44. Bash szkriptek használata. Példa: ./bashscript.sh
 45. cron – Ütemezett feladatok beállítása.
 46. nmcli – Parancssori eszköz a NetworkManager irányításához.
 47. ping – ICMP ECHO_REQUEST küldése hálózati hosztokhoz.
 48. traceroute – Ellenőrizze a csomagok útját egy meghatározott hoszt felé.
 49. mtr – Hálózati diagnosztikai eszköz.
 50. nslookup – Interaktív DNS lekérdezések végzése Linuxon.
 51. host – DNS lekérdezések végrehajtása Linuxon.
 52. dig – DNS lekérdezési segédprogram.
 53. wget – Fájlok letöltése HTTP, HTTPS, FTP és FTPS protokollok használatával.
 54. curl – Adatok átvitele különböző hálózati protokollok használatával. (több protokollt támogat, mint a wget)
 55. dd – Fájlok konvertálása és másolása.
 56. fdisk – Lemezpartíciós táblázat manipulálása.
 57. parted – Partíciós táblázatok létrehozása és manipulálása.
 58. blkid – Parancssori segédeszköz a blokkeszközattribútumok helyének megtalálásához/nyomtatásához.
 59. mkfs – Linux fájlrendszer létrehozása.
 60. fsck – Fájlrendszer konzisztenciájának ellenőrzésére szolgáló eszköz.
 61. whois – Kliens a whois könyvtárszolgáltatás számára.
 62. nc – Parancssori hálózati eszköz. (Lásd még 60 Linux hálózati parancs és szkript.)
 63. umask – Fájl mód létrehozási maszk beállítása.
 64. chmod – Fájlrendszer objektumainak hozzáférési engedélyeinek megváltoztatása.
 65. chown – Fájl tulajdonosának és csoportjának megváltoztatása.
 66. chroot – Parancs vagy interaktív shell futtatása különleges gyökérkönyvtárral.
 67. useradd – Új felhasználó létrehozása vagy az alapértelmezett új felhasználói információk frissítése.
 68. userdel – Felhasználói fiók és minden kapcsolódó fájl törlésére használható.
 69. usermod – Felhasználói fiók meglévő tulajdonságainak módosítására vagy megváltoztatására szolgál.
 70. vi – Szövegszerkesztő.
 71. cat – Fájtartalom megjelenítése.
 72. tac – Fájtartalom kimenete, fordítva.
 73. more – Fájtartalom egy képernyő/oldal megjelenítése egyszerre.
 74. less – Hasonló a more parancshoz, további funkciókkal.
 75. tail – A szövegfájl vagy csővezetékes adatok végét mutatja meg.
 76. dmesg – Nyomtatja a kernelgyűrű üzenetpufferét.
 77. journalctl – Lekérdezés a systemd naplójához.
 78. kill – Folyamat leállítása.
 79. killall – Minden egyes folyamat nevével küld egy leállítási jelzést.
 80. sleep – A programvégrehajtás felfüggesztése meghatározott időre.
 81. wait – Szkriptvégrehajtás felfüggesztése, amíg a háttérfutó összes feladat be nem fejeződik.
 82. nohup – Parancsok futtatása a háttérben.
 83. screen – Egy ülést nyitva tart egy távoli szerveren. (szintén egy teljes képernyős ablakkezelő)
 84. tmux – Egy terminál multiplexáló.
 85. passwd – Felhasználói jelszó megváltoztatása.
 86. chpassword – Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy változtassák meg a jelszót különböző felhasználói fiókoknál.
 87. mount / umount – Teljes fájlrendszer hozzáférés biztosítása egy könyvtárban.
 88. systemctl – Központi irányító eszköz az init rendszer vezérléséhez.
 89. clear – Tiszta képernyő a terminálban.
 90. env – Parancs futtatása módosított környezetben.
 91. cheat – Lehetővé teszi interaktív csalár lapok létrehozását és megtekintését a parancssorban.
 92. tldr – Együttműködő csalár lapok a konzolparancsokhoz.
 93. btop – C++ változata és folytatása a bashtop és bpytop programoknak.
 94. nload – Egy rendkívül egyszerű, parancssori hálózati interfész-monitorozó eszköz.
 95. history – A korábban végrehajtott parancsok megtekintésére használt eszköz.
 96. sar – Rendszeraktivitási információkat gyűjt, jelent és ment, beleértve a CPU, memória, lemez és hálózati használatot.
 97. lsof – Nyitott fájlok listázása és az ezekhez tartozó folyamatok. Ez a parancs felbecsülhetetlen a hibakereséshez és annak megértéséhez, hogy mely fájlokat használják a folyamatok.
 98. awk – Egy erőteljes mintaellenőrző és feldolgozó nyelv. Adatok manipulálására és jelentések készítésére szolgál.
 99. sed – Egy folyamatszerkesztő, amelyet az input adatfolyamon (fájl vagy input a csővezetékből) végzett alapvető szövegátalakításokra használnak.
 100. watch – Program időnkénti végrehajtása, az eredmények teljes képernyőn való megjelenítésével.

Az alapvető parancsoktól, mint például az 'ls' és 'grep', az előrehaladottabb eszközökig, mint például az 'rsync' és a 'cron', ez a lista számos parancsot foglal magában, amelyekkel a rendszergazdák és a haladó felhasználók gyakran találkoznak mindennapi munkájuk során. Legyen szó fájlrendszerek kezeléséről, rendszer teljesítményének monitorozásáról vagy hálózati problémák hibaelhárításáról, remélhetőleg ezeket a parancsokat és magyarázatokat hasznosnak találod majd.

Hozzászólások(0)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.

Bejelentkezeés